Uhvaćen i svladan
Albatr1

Photo: Pinterest

Albatros

Često, zbog zabave, ljudi s broda love

Albatrose, silne ptice s Okeana,

Lene saputnike koji nebom plove

Nad lađom što klizi niz prostranstva slana.

 

Kad ga na pod stave, uhvaćen i svladan,

Car azura tada raširi kraj tela,

U svom batrganju nespretan i jadan,

Ko ogromna vesla, duga krila bela.

 

Taj krilati putnik kako je sad bedan!

Tako lep maločas, sad se smešno valja;

Po kljunu ga svojom lulom dira jedan,

Drugi hrama, glumi krilatog bogalja!

 

Pesnik sliči caru oluja i bura

Što se strelcu smeje sa oblačnog svoda;

Na tle prognan, gde ga svet s porugom gura

Od džinovskih krila ne može da hoda.

Oceni 5