Pošumljavao sam te zaboravom
Done 05 S

Photo: Milan Živanović/XXZ

Alen Brlek: Jedna ljubavna

Tijedan

pošumljavao sam te zaboravom, glas po glas
donosio ti rječnik motike.
Pošumljavao sam te vatrom,
učio kako se kamen pretvara u mekoću, kako bol kojoj nas dodaš
može postati pokret zgloba kojim se obris prinosi svjetlu
i postaje smrt sjene. Pošumljavao sam te strpljenjem kvasa,
pupanjem smokve, neumornim rukama majke.

*

Rekla si nježnost je nož,
u ruke mi spustila jutro.

*Objavljeno na portalu Strane

Oceni 5