Tataratatira!
Instrra 04 S

Photo: Milan Živanović/XXZ

Ana Ristović: Ovo sve

Kada sve ovo prođe
a proći će, jer jednom proći mora –
ovo ipak sigurno neće biti sve
a sve će svakako biti i ovo i ono,
ali – kada sve prođe,
proći će ovo, ali da li baš sve?
Ili će proći sve, a ovo ipak ne,
jer ovo ide ruku pod ruku
sa svim i svačim, a i naruku
svemu i svačemu, pa i ovom.
Dakle –

Kada sve ovo prođe
kada sve ovo bude za nama
kada naše sve bude sve bez ovog
jer ovo bi da bude deo svega,
kada budemo mogli
(kada sve ovo prođe)
i ovo i ono, hej!
I OVO i ONO! – Tada!
Tataratatira! – Opa!
Sve će biti baš sve
ali ovog više biti neće.

Tada! Izaćićemo na ulicu
ćutke, korakom kao da stupamo
u hram
a ne pod vedro nebo
i videćemo se,
i videćemo sve.

Oceni 5