Sijaš kao Hedi Lamar
Mores 01 S

Photo: Mervyn O’Gorman

Anino pismo, pismo Ani

za Marka Tomaša

Kada je stiglo

bilo je u drugom pismu

kao koštica kao klica

primio sam ga na ruke

kucalo je bilom eksplozivne naprave

nisam znao šta sa njim

pa sam ga odložio

u tajnu pregradu sekretera

kao Andrić one novce

za prikradajuće besparice

nije upućeno meni

pa zašto se ustremio na mene

taj zalutali geler

onda sam džarao

po pepelu slika

i najzad te ugledao

na obali Save u odeći dečaka

sijala si o jebem ti

ova slika je prasak

zašto nisi ostala na toj obali

sve je bilo tu

i sve je bilo tvoje

U maju pogledam u nebo

i začudim se što nema

krova naše kuće

i dalje smo tri praseta

zatečena u oluji

ulaziš u grad na belom konju

trljam oči

čujem kako se puca

i zaključujem da ovo

nije Marinin performans

stvarna si

stvarnija od svega stvarnog

i zvezda ti je na čelu

a ne na stomaku

imaš bubi frizuru

koju ti je kreirao pegavac*

jela si mahovinu i travu

i sad ti je liver u fronclama

o jebem ti

zašto nisi ostala na toj obali

i on je ratnik brđanin

ne znaš ništa o njegovoj zemlji

koliko je to pametno

spariti se sa toliko nepoznatog

videću ja tebe znam da bi rekla

drugovi sa brda

u bideima hlade lubenice

i za nove praznike prave puru

izobilje je glavobolja i vrtoglavica

Otac Josif ti bez braće

bio je šef stanice

imala si besplatnu kartu

do kraja svih pruga

mogla si da živiš na Grenlandu

ali ne ti si krenula

u tajanstvo tih šuma

a kada si buncala u groznici

videla si samo plavetnilo

stojiš na skakaonici

sijaš kao Hedi Lamar

uzimam dah

i čekam da vidim taj skok

pod vodom čujem

vi ste Polak

ma ne kakav Polak

Jugoslav

ovde nema to vaše nešto … slav

ima samo Polak

vidi šta su nam uradili

od pesme mama

____________

*  pegavi tifus

Oceni 5