Ustajanje protiv svih oblika ugnjetavanja, diskriminacije i nepravde

Antifašistički pokret jedino može biti queer

Antifa 01 S
Mogu li se demokratske vrijednosti propagirati i zagovarati selektivno, te šta ili ko ima potencijal da okupi razjedinjene maginalne pokrete i građanske organizacije, govore Gordana Katana, Demir Mahmutćehajić, Denis Dervišević i Melani Isović

Natrag na tekst

Komentari

Balkanski su narodi i narodnosti...

... zapravo nesvesni koliko su u deficitu glede antifašizma, a odnos spram ljudi alternativnih seksualnih sklonosti je samo jedna od manifestacija tog opšteg deficita. Svaka je alternativa prokazana u našoj Ur-Palanci, i da bi se tu išta pomaklo neophodan je civilizacijski pomak, pa svako pominjanje antifašizma ovde razumem kao manifestaciju neutemeljenog optimizma i nerazumevanja suštine fašizma i antifašizma.
milivoje.R 19.06.2020, 18:03:44

Neslaganje oko definicija otezava diskusiju...

...a pojmovi se mogu i strategijski prisvojiti i modificirati iz političkog koristoljublja i ideološke hegemonije. Ako pojam "fašizam" razumijemo u njegovom originalnom italijanskom političkom značenju - kao diktatura na osnovama rasne ideologije, onda bi i pojam antifašizam morao imati korijenje u otporu prema tom fašizmu. Po tome zaista odgovara da se borba za prava manjina oznaci nazove antifašizam - narocito ako su ta prava institucionalizirano ugrozavana. O lošem polozaju homoseksualaca u Mussolinijevoj italiji prekrasno priča film "Una giornata particolare" Ettora Scole sa Mastroianniejem i Loren... -- -- -- Ali izvorni antifašizam u italiji i partizanski pokret CLN, nisu bili isljučivo ljevičarska organizacija nego su uključivali čak i monarhističke brigade. Ako se još prisjeti da je Churchill vjerovatno najvaznija istorijska ličnost antifašizma, onda je aktuelno značenje da je Antifa čisto ljevičarska organizacija daleko od istine. Pozivanje Antifa na solidarnost i prekomjerna upotreba glagola "moramo" miriše na kolektivizam, pa čita pokret moze lako završiti na suparničkoj strani. Na Balkanu je kurcšlus sa pojmovima otišao još dalje, tako da se pod antifašizmom shvaća sve moguće: od naklonosti autoritativnim despotijama, preko vjere u narodni totalitarizam, pa do blagodeti zimnice koja se dijeli preko sindikata. -- -- -- Što je druga priča - svakako mislim da borba za prava LGBT+ na Balkanu ima pozitivne posljedice na čitavo društvo.
Zed_Quist 19.06.2020, 21:38:53

W.Churchill:

“The fascists of the future will call themselves antifascists.”
milivoje.R 19.06.2020, 23:11:28

Zed_Quist...

... kao sto i Osvobodilna Fronta nije bila sastavljena iskljucivo od komunista.
nenad.Ba 20.06.2020, 05:08:51

Jedinstvo i sloboda

Nenad - šta više, komunizam i fašizam operiraju sa istim setom simbola: izmedju italijanskog "fascis" snopa i ujedinjenih baklji u grbu SFRJ je veoma mala razlika (baklje dogore) - oba simboliziraju trijumf snage kroz jedinstvo, a impliciraju zabranu individualnog vrludanja. Druga sličnost je isključivost i ideal čistoće društva, gdje se moralni zahtjevi mogu zadovoljiti samo kroz pripadnost (nadmoćnoj) rasi ili klasi. -- Ta pojednostavljena logika borbe nije izumrla - u gornjem tekstu npr. se "siromašni" pominju (afirmativno) kao identificirajuća kategorija. Dakle ne neko ko moze prestati da bude gladan u trenutku kada se najede, nego kao ideološki upotrebljiv entitet, na čijem trajnom kvalitetu (glad, siromaštvo) se formiraju trajni moralni zahtjevi. To što je upravo siromastvo romantizirano i sakralizirano je naravno perverzija sitog.
Zed_Quist 20.06.2020, 11:10:21


Ostavite komentar:

Morate biti prijavljeni kako biste ostavili komentar