Pesnička starudija
Rembb 01 S

Photo: Pinterest

Artur Rembo: Alhemija reči

Sebi. Istorja jednog od mojih ludila.

Odavno već hvalio sam se da posedujem sve moguće pejzaže, i smatrao sam smešnim veličine slikarstva i moderne poezije.

Voleo sam idiotske slike, nadvratnike, dekore, pelivanska platna, firme, narodske slikarije; zastarelu književnost, crkvenu latinštinu, erotske knjige bez pravopisa, romane naših baka, vilinske priče, dečje knjižice, stare opere, priglupe refrene, naivne ritmove.

Sanjao sam o krstaškim ratovima, istraživačkim putovanjima s kojih nema izveštaja, o republikama bez istorije, o ugušenim verskim ratovima, o revolucijama običaja, o seobama rasa i kontinenata: verovao sam u sve čarolije.

Pronašao sam boju samoglasnika! – A crno, E belo, I crveno, O plavo, U zeleno. – Odredio sam oblik i gibanje svakog suglasnika i – putem nesvesnih ritmova – polaskao sam sebi da sam pronašao pesničku reč koja će kad-tad biti dostupna svim čulima. Prevod sam zadržao za sebe.

To je u početku bilo izučavanje. Zapisivao sam tišine, noći, beležio neizrecivo. Fiksirao vrtoglavice.

    Daleko od ptica, seljanki i stada,
    Klečeći u vresu ovom, šta sam pio
   
U leskovom nežnom gaju što me krio,
    U mlako popodne kojim magla vlada?

    Šta mogoh da pijem u mladoj Oazi,
    Lug bez cveta, nemi brest i vlagu neba!
    Iz tikve žute, kad oko ne nalazi
    Dragi dom? Kap zlatnu što znojenju treba.

    Bejah zrikav natpis koji krčmu kiti.
    Bura zbrisa nebo. A u isto veče
    Šumski potok peskom nevinim poteče,
    Božji vetar poče bare ledom biti.

    Plačuć, videh zlato – i ne mogoh piti.

***

    U četri zorom, leti,
    San ljubavni još se sanja.
    Miris noćnog svetkovanja
    Kroz šumarak leti.

    A na silnom radilištu
    Sunce Hesperida teče,
    Za mišice posla ištu
    Drvoseče.

    U Pustinji bilja snažno
    Oplatu nam divnu kroje
    Gde će grad da slika svoje
    Nebo lažno.

    Za Radnike – podanike
    Vavilonskog kralja – sini,
    Zvezdo jutra! Ljubavnike
    Pusti njinoj svetkovini.

    O ti, Kraljice Pastira,
    Daj rakije onom što raditi mora!
    Daj mu snazi mnogo mira
    Pre kupanja sred podnevnog mora.

Pesnička starudija imala je velikog udela u mojoj alhemiji reči.

Navikoh se na jednostavnu halucinaciju: video sam sasvim jasno mošeju na mestu neke tvornice, dobošarsku školu koju su otvorili anđeli, kočije na nebeskim cestama, salon udno jezera; čudovišta, tajanstva; naslov nekog vodvilja dizao je bauke preda mnom.

Zatim objasnih svoje čarobne sofizme halucinacijom reči!

Najzad ustanovih da je nered mog duha nešto sveto. Bio sam dokon, bio sam žrtva ljute groznice: zavideo sam blaženstvu životinja – gusenice, koja predstavlja nevinost neodređenih stanja, krtice, tog zaspalog devičanstva!

Narav mi je bivala sve mračnija. Opraštao sam se od sveta nekakvim romansama:

    Pesma sa najviše kule

    Nek nam stigne, nek nas skoli
    Ono vreme što se voli.

    Toliko sam strpljiv bio
    Da me hvata zaborav.
    Strah mi se na nebo skrio,
    A bol mi je nest’o sav.
    I bolesna žeđ se stvori
    Da mi mrakom žile mori.

    Nek nam stigne, nek nas skoli
    Ono vreme što se voli.

    K’o livada koja šalje,
    Prepuštena zaboravu,
    Sve bujnije i sve dalje
    Miris, korov, cvetnu travu,
    Dok prljavi oblak muha
    Divlje zuji iz vazduha.

    Nek nam stigne, nek nas skoli
    Ono vreme što se voli.

Zavoleh pustinju, osmuđene voćnjake, uvele dućane, razmlaćena pića. Vukao sam se po smradnim uličicama i sklopljenih očiju nudio se suncu, bogu plamena.

„Generale, ako na svojim srušenim bedemima još imaš neki stari top, bombarduj nas gomilama suhe zemlje. Tuci po izlozima sjajnih prodavnica! po salonima! Neka grad jede svoju prašinu. Oksidiši oluke. Napuni budoare gorućim prahom rubina..“

Oh! mušica koja se opila na mokrionici krčme, zaljubljena u boražinu, i koja se rastvara u zraku svetlosti!

    Glad

    Kad bih nešto jesti hteo,
    Zemlju bih i kamen jeo.
    Vazduhom se odabranim,
    Stenom, gvožđem, ugljem hranim.

    Menjaj, gladi! Travu zvuka
    Malo pasi.
    Otrov ladoleža, lukav,
    Nek te gasi.

    Jedi šljunak što se sitni,
    Stare crkve kamen sivi,
    Oblutke što ih potop širi,
    Hleb sejan po sivoj njivi!

***

    Vuk urlaše ispod krošnje
    I pljuvaše perje lepo
    Od obroka svog kokošjeg.
    Isti jad je mene ščep’o.

    Čeka zelen, zrelo voće
    Kad će berbe doći dani.
    Ali pauk drugo hoće,
    Ljubičicom on se hrani.

    O nek zaspim kao žrtva
    Salomonovog oltara!
    Nek sa noža krv mi mrtva
    Sa Kedronom smešu stvara!

Najzad, o srećo, o razume, ja sa neba uklonih plavet, koja je crno, i živeh kao zlatna iskra svetlosti prirode. Pun radosti, usvojio sam najbudalastiji, najćaknutiji mogući izraz:

    Opet je sa nama.
    Ko to ? Večnost: more
    U kom vatre gore
    Sunčanog plama.

    Moja večna dušo,
    Zavet svoj ostvari
    I u noći pustoj
    I u danu što žari.

    Spona ljudskih mnjenja
    I oduševljenja
    Tu za tebe nema!
    I ti letiš prema.

    Tu gine uzdanje,
    Orietur pada.
    Strpljenje i znanje,
    Muka samo vlada.

    Nema sutrašnjice!
    Svetlost žeravice
    Od satenskog žara
    Svu dužnost nam stvara.

    Opet je sa nama.
    Ko to ? Večnost: more
    U kom vatre gore
    Sunčanoga plama.

Postadoh basnoslovna opera: videh da sva bića imaju sudbinu koja ih neminovno vodi k sreći: akcija nije život, nego način da rasipamo snagu, iznuravanje. Moral je slabost mozgra.

Činilo mi se da svakom biću pripada još mnogo drugih života. Ovaj gospodin ne zna šta radi: on je anđeo. Ova porodica je leglo pasa. Pred mnogim ljudima glasno sam govorio s jednim trenutkom njihovih drugih života. – Tako sam voleo jednu svinju.

Nisam zaboravio nijedan sofizam ludila – ludila zbog kojeg se biva zatvaran – mogao bih sve da ih ponovim, znam ceo njihov sistem.

Moje zdravlje bilo je ugroženo. Stizala me strava. Znao sam spavati ne budeći se više dana, a ustavši, nastavljao bih s najtužnijim snovima. Bio sam zreo za smrt, a moja me slabost vodila putem punim opasnosti do granice sveta i Himerije, domovine mraka i vihora.

Morao sam putovati, otresti se čarolija nakupljenih u mojem mozgu. Nad morem, koje sam voleo kao da me ono moralo oprati od neke ljage, video sam kako se diže krst utehe. Proklela me duga. Sreća je bila moja sudbina, moje grizodušje, moj crv; moj život suviše ogroman da bi bio posvećen snazi i lepoti.

Sreća! Njen zub, smrtonosno sladak, opominjao me pri pevanju petla – ad matutinum, pri Christus venit – u najmračnijim gradovima:

    O zamkovi, o doba prešna,
    Koja je duša nepogrešna?

    Ja svrših magijski nauk sreće
    Kojoj uteći niko neće.

    Neka joj svako pozdrav kliče
    Kad galski pevac kukuriče.

    Ah! pa ja nemam ni želja više:
    Meni se samo sreća piše.

    Taj urok napore mi ruši,
    Caruje u mom telu, duši…

    O zamkovi, o doba prešna!

    Kad pobegne mi ona, tada,
    Avaj! i smrt će da me svlada.

    O zamkovi, o doba prešna!

To je bilo i prošlo. Ja danas znam da pozdravim lepotu.

*Sabrana poetska dela, preveo Nikola Bertolino, Paideia, Beograd, 2004.

Oceni 5