Na usnama lepim
Bugz 02 S

Photo: art/Jan Fabr

Artur Rembo: Samoglasnici

A crno, E belo, I rujno, O plavo,

U zeleno: tajna rođenja vam tu je:

A, crn kosmat pojas muha što blistavo

Nad svirepim smradom kupe se i zuje,

 

Zatoni sene: – E, koplja gordih santi,

Belina čadora, cveće zanjihano;

I, krv ispljunuta, smeh što gnevno plamti

Na usnama lepim, u kajanju pjanom;

 

U, drhtanje kružno božanstvenih mora,

Spokoj pašnjaka i stada, spokoj bora

Koje alhemijom stiču učenjaci;

 

O, vrhovna Truba, puna cike lude,

Mir kojim Anđeli i svetovi blude,

– Omega, Očiju silnih modri zraci!

* Prevod: Nikola Bertolino

Oceni 5