Lav jede kad je gladan
Fantoma 14 S

Photo: Facebook

Artur Šopenhauer: Čovek jedini ima potencijal za zlo

Čovek je jedino živo biće koje drugom nanosi bol ne radi nekog cilja, već radi bola samog. On ima demonski karakter, koji je mnogo zlobniji od čisto životinjske prirode. Lav kada je sit, neće nikog ubiti ili bilo kako naneti drugoj životinji bol. On ubija samo kada je to svrhovito. Čovek ubija samo zato da nanese drugom živom biću bol. On jedini ima potencijal za zlo.

Oceni 5