Nema ih u kamenu ni u kapi kiše
Simborr2

Photo: gazeta.pl

Atlantida

Postojali su ili nisu.
Na ostrvu il' negde drugde.
Okean il nešto drugo
progutao ih je ili ne.

Da li je ko voleo koga?
Da li se ko borio s kim?
Događalo se sve il' ništa
tamo ili drugde.

Beše tamo sedam gradova.
Je l' to sigurno?
Hteli su večno da traju.
Gde su dokazi?

Ne pronađoše barut, ne.
Barut pronađoše, da.

Verovatni. Nezamislivi.
Neovekovečeni.
Neizvađeni iz vazduha,
iz vatre, vode, zemlje.

Nema ih u kamenu
ni u kapi kiše.

Ne mogu čak ozbiljno
upozoriti više.

Meteor je pao.
Nije to meteor.
Vulkan se izlio.
Nije to vulkan.
Neko je vikao nešto.
Niko ništa.

Na toj plus minus Atlantidi.

Oceni 5