Tekstovi autora: Rade Drainac

Instrra 05 S

Hteo bih sve da kažem

Rade Drainac: Jesen

Nekoliko najuspjelijih pjesama Radeta Drainca – “Jesen”, “Nirvana”, iznad svega “Naša ljubav”, pa bolna i lomna “Kišna ptica” i “Bandit ili pesnik”, prenose se, šire i novim medijima i između čitalaca, između nove energije, pronose kao neusiljena i nenametnuta vrijednost, kao nešto važno, istinsko
Lbba3

Ja kažem san

Rade Drainac: Intermeco

Nekoliko najuspjelijih pjesama Radeta Drainca – “Jesen”, “Nirvana”, iznad svega “Naša ljubav”, pa bolna i lomna “Kišna ptica” i “Bandit ili pesnik”, prenose se, šire i novim medijima i između čitalaca, između nove energije, pronose kao neusiljena i nenametnuta vrijednost, kao nešto važno, istinsko
Acbra 41 S

Ljut sam što mi prošlost tovari na pleća nepotreban balast istorije

Rade Drainac: Zapenušan i krvav Balkan

Nekoliko najuspjelijih pjesama Radeta Drainca – “Jesen”, “Nirvana”, iznad svega “Naša ljubav”, pa bolna i lomna “Kišna ptica” i “Bandit ili pesnik”, prenose se, šire i novim medijima i između čitalaca, između nove energije, pronose kao neusiljena i nenametnuta vrijednost, kao nešto važno, istinsko
Elle 10 S

Pod njima bujni mravinjaci

Rade Drainac: Rodni breg

Nekoliko najuspjelijih pjesama Radeta Drainca – “Jesen”, “Nirvana”, iznad svega “Naša ljubav”, pa bolna i lomna “Kišna ptica” i “Bandit ili pesnik”, prenose se, šire i novim medijima i između čitalaca, između nove energije, pronose kao neusiljena i nenametnuta vrijednost, kao nešto važno, istinsko
Aakri 23 S

O to čudno i ludo detinjstvo moje

Rade Drainac: Otrovan san

Nekoliko najuspjelijih pjesama Radeta Drainca – “Jesen”, “Nirvana”, iznad svega “Naša ljubav”, pa bolna i lomna “Kišna ptica” i “Bandit ili pesnik”, prenose se, šire i novim medijima i između čitalaca, između nove energije, pronose kao neusiljena i nenametnuta vrijednost, kao nešto važno, istinsko
Hros 02 S

Danima se koljemo kao hijene

Rade Drainac: Naša ljubav

Nekoliko najuspjelijih pjesama Radeta Drainca – “Jesen”, “Nirvana”, iznad svega “Naša ljubav”, pa bolna i lomna “Kišna ptica” i “Bandit ili pesnik”, prenose se, šire i novim medijima i između čitalaca, između nove energije, pronose kao neusiljena i nenametnuta vrijednost, kao nešto važno, istinsko
Topc 02 S

Po gradovima žive odrodi i vuci

Rade Drainac: Grad i senka moja pod krovom

Nekoliko najuspjelijih pjesama Radeta Drainca – “Jesen”, “Nirvana”, iznad svega “Naša ljubav”, pa bolna i lomna “Kišna ptica” i “Bandit ili pesnik”, prenose se, šire i novim medijima i između čitalaca, između nove energije, pronose kao neusiljena i nenametnuta vrijednost, kao nešto važno, istinsko
Hoo 14 S

Ukleta i sama

Rade Drainac: Kišna ptica

Nekoliko najuspjelijih pjesama Radeta Drainca – “Jesen”, “Nirvana”, iznad svega “Naša ljubav”, pa bolna i lomna “Kišna ptica” i “Bandit ili pesnik”, prenose se, šire i novim medijima i između čitalaca, između nove energije, pronose kao neusiljena i nenametnuta vrijednost, kao nešto važno, istinsko
Mahi 02 S

Pokvareni duhovi

Rade Drainac: Bejah prinuđen da radim poslove samo za hleb

Ja govorim za one koji su bili prinuđeni takoreći od kolevke da stvaraju sebi mesto na suncu, a ti i sami znaju šta znači sumorno, olovno i sa ničim na svetu neuporedivo ropstvo rada...
Drainac 01 S

Zato se žurim u krčmu

Rade Drainac: Bandit ili pesnik

Nekoliko najuspjelijih pjesama Radeta Drainca – “Jesen”, “Nirvana”, iznad svega “Naša ljubav”, pa bolna i lomna “Kišna ptica” i “Bandit ili pesnik”, prenose se, šire i novim medijima i između čitalaca, između nove energije, pronose kao neusiljena i nenametnuta vrijednost, kao nešto važno, istinsko
Drainac 01 S

U rupu za mrtvu paščad strpajte moje kosti

Epitaf na mome grobu

Više moje glave ni ploče ni poprsja, / Kad budem silazio niz stepenice pakla ili neba / Ne treba časti skitaču / Koji je celim životom žudeo samo čašicu ljubavi i koru hleba
Aafan1

Dani, moji dani, kao lišće razvejani!

Rade Drainac: Ma Boheme

Zadremao je stari svirač na bolesnoj violi i zadnji boem/ izašao iz kafane;/ Mračne su stepenice uz nebo ka sanjivoj mansardi./ O tužni zidovi što opominju na ludo ubijane dane/ Sa beskućnim drugarima, šareni kao leopardi!
Hrist

Svetom danas otmica i nebratstvo vlada

Hrist na predgrađu

O, ti, što si bos lutao Vitlajemom i krvavio noge o jerusalimske ploče/ Bio pljuvan, uhođen i nikad počašćen sa bogataške trpeze,/ Brate u plaču, prijatelju u velikoj tuzi miliona;/ Ti koji si zavoleo Magdalenu kao i raspevane breze/ Pojmi ovaj težak bol nesrećnog Skarona:/ Dođi i spasi nas bede!
Aafan1

Glad mi je beskrajna a ruke večno prazne

Erotikon

Izgubio sam pojam vremena na plavom krugu neba,/ na dlanu bore ocrtavaju pređene puteve./ na ogledalu spazih jesen i lišće u jezeru očiju./ Ne plačem
Bbfant3

Srce moje niz dve duge šine

Testament bludnoga sina

Proteraj čamac, niz krvotok moj pre no što mi kose osede,/ Biće kao da je petao sa bunjišta probudio moje detinjstvo/ Sa kljunom s one strane neba, zaboden u srce jedne zvezde/ Od jutra blede!