Tekstovi autora: Ana Fazekaš

V02 S

Sally Rooney "Divni svijete, gdje si"

I uspješni plaču: Milenijalska tjeskoba

Znam da obje mislimo da je civilizacija u ovom trenu u dekadentnoj, silaznoj fazi i da je jeziva ružnoća najistaknutije vizualno obilježje modernog života. … Kvaliteta života nam opada, a s njome i kvaliteta estetskog iskustva koje nam je dostupno