Tekstovi autora: Valmir Mehmetaj (Kosovo 2.0)

Himalaja 01 S

Albanka na planinarenju: Uta Ibrahimi, život u skladu s prirodom

Duhovno pročišćenje na Himalajima

Zaista je postojala određena energija u tom mestu. To me je osnažilo, jer je pridavalo osećaj da postoje stvari važnije od čoveka. Himalaji su me naterali da shvatim kako smo mi ljudi mala bića, dok je sve što nas okružuje prilično masivno. Sve što sam videla je bilo milionima puta veće od mene i moje snage i mojih slabosti. Bilo je duhovno umirujuće i pročišćujuće. Tu imate priliku da razmislite o sebi i uvidite da je sve u redu, kaže Uta