Tekstovi autora: Isak Babelj

Ruska revolucija

Crvena konjica

Prelaz preko Zbruča

Tišina je sve ubila i samo se mesec, obgrlivši modrim rukama svoju okruglu, blistavu, bezbrižnu glavu, skita pod prozorom. Mičem oteklim nogama, ležem na rasparanu perinu i padam u san. Sanjam načelnika šeste divizije. Na masivnom ždrepcu juri on komandanta brigade i sruči mu dva kuršuma u oči. Kuršumi probijaju glavu komandanta brigade, i oba mu oka padaju na zemlju. „Zašto si vratio brigadu?” – viče ranjeniku načelnik šeste divizije Savicki – i tu se budim, jer mi trudna žena prevlači prste preko lica