Tekstovi autora: Maksim Gorki

Courbet 02 S

Već odavna on u gnjevu groma jasno čuje umor

Maksim Gorki: Pjesma o burevjesniku

Tutnji grom i urla vjetar, a plamenom plavim plamti jato oblaka nad morem. More hvata strijele munja pa ih na pučini gasi. Ko ognjene ljute zmije vijugaju se po moru ti odrazi jarkih munja i nestaju tu u vodi.