Tekstovi autora: Vlado Burić

Matos 01 S

Antun Gustav Matoš: Boem, patnik, ratnik

Tko je gluplji, taj je sretniji

Moda, kako je poznato, nije tu da otkriva, već da sakriva, nije izumljena toliko za povećanje ljepote, koliko za sakrivanje rugobe. Moda ima i svoje heroje: fićfiriće. Odijelo je pasoš koji sami pišemo, i nepoznati nas sude samo po ovoj preporuci. Ima odijela koja su rječitija, ljepša i interesantnija od mnogih lica.