Tekstovi autora: Sandra Lokas

Robinson 03 S

Knjiga za leto

Naš prijatelj Robinson Kruso

Ian Watt u svom delu „The rise of the novel“, ističe da u narativnoj tehnici Daniela Defoa pronalazi sve odlike formalnog realizma i osnovnu težnju pisca da stvori utisak autentičnosti autobiografskih memoara, ukazujući da su svi romani autora etički neutralni, jer je ona sadržina podređena formi kvazi auto-biografskog izlaganja. Budući da književni tekst dobija značenje u kontekstu, značajno je ukazati na način na koji društvo i kultura mogu da utiču na značenje teksta; prema rečima Džozefa Kembela, priča o avanturama u divljini donosi i priču o podsvesnom. U tom smislu, Kembel čita avanturističku priču kao univerzalno korisnu priču o napretku psihe ka zrelosti, celovitosti i prosvetljenju, priču o odrastanju u svakom smislu.