Tekstovi autora: Ljubo Trifunović

Ploca 01 S

Retro 1984: Nezasita težnja za kreativnim

Da li osećate grižu savesti zbog presnimavanja ploča na kasete?

Februar 1984: Ako ste u prošlom broju Rocka pročitali tekst o problemima sa kojima se suočava diskografska industrija u svetu i osetili grižu savesti zbog presnimavanja ploča na kasete, onda znajte da ste se upoznali samo sa jednom stranom medalje, onom stranom koja je predstavljena iz ugla diskografske industrije.