Tekstovi autora: Krsto Giljen

Done 08 S

Kad nas već ograde dijele

Krsto Giljen: Sklonište

jedne večeri put me opet nagna/ ka skrovištu tome, ka vojniku mome/ tamo je močvara bistra i sijenke su sive/ tamo su dva dječaka odvezala pse/ tamo su pse na mene potjerali/ tamo su dječaci grohotom me tjerali...