Tekstovi autora: Stanislav Lem

Kosmo 01 S

Odlomak iz romana "Solaris"

Postoji li vera u nakaznog Boga?

Taj Bog nema ničeg zajedničkog s načelom dobra i zla. On ne postoji izvan materije i ne može od nje da se oslobodi, koji se razvija u vremenu i dorasta, uzdižući se na sve više nivoe moći, do svesti o svojoj nemoći Taj Bog je biće koje je ušlo u boštvo kao u bezizlaznu situaciju, i koje se, kad je to shvatilo, prepustilo očajanju.