Tekstovi autora: Abdulah Sidran

Ledos1

Probudi se čovjek sleđena srca

Decembarska

A pluća, prepuna zime. koliko li je/ minulo godina? Koliko godina još/ treba da mine? Sve tuplje, i tiše,/ iznutra, bije ledeni stvor. Što ono/ mrmori fosfor, u modrom mraku sobe?
Pokris 02 S

Pored tebe ja sam naložio vatru

Čega smo zbir

Treba maštati, kažeš. Maštati, ne znači li/ To: o budućim danima po sjećanju govoriti?/ O šetnjama drugim i davnim, kad ruka se/ Drukčije bližila ruci, s nešto više strepnje/ Čula u provjeri...
Flow 01 S

Al' niko patio nije

I drugi su pjevali o gradu

I drugi su pjevali o gradu: prolaznici,/ u čudu zastali, gosti učeni iz svijeta,/ došljaci zatim, došljaci naši, oprezni i/ mudri, gospodčići nagli ljubavi spore,/ a govora književnog sasvim
Sarajevo opsada

Pucaju i tuku hrabri srpski artiljerci

Apsolutno relativno

Sa sve četiri strane / kao na dlanu, danas puca pogled / na boravište / našeg arhitekte
Arive 10 S

Ovo je grad u kome sve bolesti zarazne su

Bašeskija

Širi se ljubav ko žutica i kuga. I mržnja se jednako koti./ Nisam li, možda, odviše sam?/ Nije to dobro, toliko sam sviko na samoću./ Mislim li pravo, Bože?
Sarajevo

Spomenik umjesto zaborava

Šuhra, vojnička majka

Svoje usluge pružala je samo i jedino vojnicima iz kasarne prekoputa ulice, odbijajući sve druge, financijski i higijenski mnogo povoljnije ponude zainteresiranih civilnih mušterija. Cijena njene usluge bila je jedinstvena za sva uniformisana vojna lica, od regruta i pitomca do majora, pukovnika, komandanta garnizona i njegovog pomoćnika za moral