Tekstovi autora: Henrih Sapgir

Okrv 06 S

Slanina je šmugnula u dvorište Jegorova

Krmak

Henrih Sapgir (1928-1999), pesnik, prevodilac, scenarista, pisac za decu. Objavio je zbirke pesama Dobar dan! (1965), Crvena lopta (1970), Četiri koverta (1976), Soneti na košuljama (1989)