Tekstovi autora: Gotfrid Ben

Fotoe 01 S

Lepa mladost

Leglo pacova ispod dijafragme

Dok joj nisu nož/ zarili u belo grlo i prebacili/ purpurnu pregaču od mrtve joj krvi/ preko bedara.