Tekstovi autora: Anri Mišo

Brodoto 01 S

Okrenuo sam se, otišao bez reči

Anri Mišo: More

U dvadeset prvoj godini umakao sam od života u gradovima, pridružio se, postao mornar. Na brodu je trebalo raditi...
Miso 01 S

Drugi više vole unutarnji monolog

Čime se bavim

Anri Mišo rođen je 24. maja 1899. u Namiru (Belgija). Od 1918. živi u Parizu i tu počinje da objavljuje svoje prve pesme, u početku samo dadaističke. A onda, kao i generacija između 1915. i 1930. pali sve mostove za sobom. Od samog početka svog pevanja Mišo se ismeva svemu, i to jezikom “antipoetskim”, ne obazirući se ni najmanje na ranije zakone prozodije, stiha, stila. Putovao je po Severnoj Africi, Južnoj Americi, Aziji i Dalekom istoku gde postaje doživotno opčinjen istočnjačkim religijama i misticizmom. Filosofija budizma i orijentalna kaligrafija postale su osnovni motiv njegove poezije i inspiracija za crteže. Iako neškolovan likovni umetnik sedamdesetih godina Mišo je postao svetski priznat i poznat. Njegovi radovi izlagani su u muzeju Gugenhajm u Njujorku, na izložbi Dokumenta u Kaselu, na Venecijanskom bijenalu na kom su i nagrađeni. Umro je 1984. godine
Aadone14

Ne radim, ne spavam

Nema mi počinka

Anri Mišo rođen je 24. maja 1899. u Namiru (Belgija). Od 1918. živi u Parizu i tu počinje da objavljuje svoje prve pesme, u početku samo dadaističke. A onda, kao i generacija između 1915. i 1930. pali sve mostove za sobom. Od samog početka svog pevanja Mišo se ismeva svemu, i to jezikom “antipoetskim”, ne obazirući se ni najmanje na ranije zakone prozodije, stiha, stila. Putovao je po Severnoj Africi, Južnoj Americi, Aziji i Dalekom istoku gde postaje doživotno opčinjen istočnjačkim religijama i misticizmom. Filosofija budizma i orijentalna kaligrafija postale su osnovni motiv njegove poezije i inspiracija za crteže. Iako neškolovan likovni umetnik sedamdesetih godina Mišo je postao svetski priznat i poznat. Njegovi radovi izlagani su u muzeju Gugenhajm u Njujorku, na izložbi Dokumenta u Kaselu, na Venecijanskom bijenalu na kom su i nagrađeni. Umro je 1984. godine
Bed 01 S

Pustite me da spavam

Spokojan čovek

A Plim, sedeći na svojoj postelji, posmatra prizor i ćutke razmišlja
Miso 02 S

Nalazi se na levoj strani, ali ne kažem da je srce

Rođen sam bušan

Uvek sam se divio ljudima koji veruju da su ljudi revolucije i osećaju se kao braća. Uzbude se kad govore jedni o drugima: teku kao čorba. To nije mržnja, prijatelji, to je tutkalo. Mržnja je uvek tvrda. Deli udarce oko sebe. A i neprestano struže svoga čoveka iznutra