Tekstovi autora: Remi Belo

Bedd 04 S

Bordel muza

Žan Nemožan

Kur taj što bejaše smeo,/ Zapenjen od besa i revnostan vazda,/ Kur taj nalik keru što je tragom bazda/ Jurio za mindžom; ta kurčina vrla/ Drčna od ponosa i puna do grla