Tekstovi autora: Viktor Igo

Sloboda predvodi narod

Tekovine Francuske revolucije

Opšti moral je osnov društva, a opšta savest osnov zakona

Od jedanaest hiljada dve stotine i deset odluka, koje je Konvent doneo, jedna trećina ima politiku za cilj, a dve trećine čovečanstvo. On je proglasio da je opšti moral osnov društva, a opšta savest osnov zakona