Tekstovi autora: Teo Angelopulos

More 03 S

Sada konačno shvatam da je ništa zaista ništa

Ostavi me na moru

Čak ni ime nemam;/ Moram pronaći neko, odmah i isponova./ Ostavi me na moru...