Tekstovi autora: Ivan Focht

Kjerkegor

Presijavanje istine u tmini

Šta znači to – biti pjesnik?

Pjesnik je svako ko estetski živi. Šta znači ,,estetski živjeti”? Svaki estetski životni stav u osnovi je svojoj očajanje: svako ko estetski živi očajan je, pa bilo da to zna ili ne; a takve prirode posjeduju strašan dar da same sebe zavaravaju