Tekstovi autora: Dušan Vasiljev

Private2

Gledao sam danas

Dušan Vasiljev: Fragmenti

Zašto me u Jesen, o smiraju Sunca,/ obuzme seta neka/ topla, i svilena, i meka,/ kad kakav osećaj, ili želja hitra mojim se srcem zatitra/ i uzgredno me pita za Prošlost?
Elle 10 S

To nije mrtva gruda

Dušan Vasiljev: Domovina

Ljubav za klasje što bogato buja,/ za ruže što su po grobljima svele,/ za tresak letnjih,besnih oluja,/ za tugu ptica koje se sele
Hoo 08 S

Ja bežim ispred sebe

Dušan Vasiljev: Decembarsko nebo

Ja bežim ispred sebe:/ od svake se biljke pomoći nadam,/ od/ svakog oblaka pokrova tražim,/ od svake magle zaklona želim,/ od svakog čoveka milosti molim...
Pokris 25 S

Ona je zaspala mrtvim snom

Dušan Vasiljev: Posle kiše

Ona je bila udovica i imala je troje dece. Susedi su je poznavali i izbegavali. Otkako je dobila izveštaj da joj je muž nestao, kao da se iz osnove izmenila ta žena. Ukroćena strahom od teške pesnice muževljeve, savlađivala se do toga dana i nije dozvoljavala da njena prava narav izbije na površinu.
Fntm 11 S

Bez Nade i Vere

Dušan Vasiljev: Jedan novi minut

I od onda neba vedra/ i nasmejano sunce/ i polja, sa mirisnim cvećem,/ prolaze kraj mene bez značaja:/ ja neću da se odavde krećem,/ jer treći je stepen: Smrt...
Koude 04 S

I nove psovke, i grehe stare

Dušan Vasiljev: Nedelje

Oh, svete moje Nedelje,/ časovi mojih nadahnuća,/ vidite moje pune stolove/ praznih, belih papira,/ i staklenih putira/ sa plavim i crnim mastilom
Firr 05 S

Sve što je lepo u meni

Dušan Vasiljev: Noći

Tada bih voleo zagrliti sve Tužne,/ Ismejane, Ostavljene, Ružne,/ i Sve koji srce nose na dlanu./ I na tvrdom odru snova
Aatk 03 S

Teče crvena krv rekom

U kolibama smrti

A iznad glava kiša nam se sliva,/ i žuto, uvelo vlažno snoplje/ sva nam je prespektiva./ Iza grma ako padnemo kad otvor smrti zasjaji, ─/ to su svi važni događaji.
Dtte1

Ja sam onda tri dana, noći plak’o

Mladost

Ja sam onda još bio mlad,/ i bilo mi je žao/ mirisne pupoljke brati./ Ja sam onda još ozbiljno mislio/ na svakom pragu stati,/ i svugde naći veselje lako
Plam2

Hoću da u sutone neke u sebi rasturim goleme požare

Dušan Vasiljev: Hoću

Hoću da pođem bledom/ mrtvacu u rovu,/ i da se veseo vratim;/ da jednim pogledom/ sve vidike obuhvatim
Bekki 02 S

Ja sam se smejao u krvi do kolena

Bekim Fehmiu: Čovek peva posle rata

Poezija pisana na srpskom jeziku nakon Prvog svetskog rata uključuje i pesme Dušana Vasiljeva, a služi nam da se podsetimo da vojnički pokliči i oficirske naredbe nisu jedini glasovi koji su se ovde čuli, i da postoje još neke boje na ovom svetu osim sivomaslinaste
Aaa 01 S

I pred čovekom će pasti bog!

Pesma bune

Ali kad ponovo počne da sviće,/ mi ćemo svojom rukom/ svoje rasporiti grudi;/ i pozvaćemo na hajku/ sve žene i decu i ljude
Erotk 01 S

Antiratna akcija (17)

Žice

Poezija pisana na srpskom jeziku nakon Prvog svetskog rata uključuje pesme Miloša Crnjanskog, Dušana Vasiljeva, Rastka Petrovića, Krleže, te drugih, a služi nam da se podsetimo da vojnički pokliči i oficirske naredbe nisu jedini glasovi koji su se ovde čuli, i da postoje još neke boje na ovom svetu osim sivomaslinaste.
Done68

Otac ti nije Sveti Duh

Plač Matere Čovekove

Otac ti nije Sveti Duh,/ ni Drvodelja sa livanskih puta./ Sine, ti si plod dve neme žudnje/ i jednog besvesnog minuta
Bolnic 09 S

Antiratna akcija (7)

Groznica

Poezija pisana na srpskom jeziku nakon Prvog svetskog rata uključuje pesme Miloša Crnjanskog, Dušana Vasiljeva, Rastka Petrovića, Krleže, te drugih, a služi nam da se podsetimo da vojnički pokliči i oficirske naredbe nisu jedini glasovi koji su se ovde čuli, i da postoje još neke boje na ovom svetu osim sivomaslinaste.