Onima koji provode rđav život
Fantomma 01 S

Photo: Jean-Christian Bourcart

Balada dobrog nauka

Da si pop te oprost tražiš,

varaš kockom, novac kuješ,

u paklu ćeš da se pržiš

ko zločinac, ko da truješ,

varaš sud i huliš sveto;

varaj, kradi milodare:

što mislite, na što sve to?

- Sve na cure i krčmare.

 

Budi svirac, rimozborac,

igrač, lutkar, zézo, luda,

glumac, frulaš, čudotvorac,

farse i pasionate,

gradu, selu kazuj čuda,

kockom, kartom zgrči pare,

sve će k jednom, vi to znate!

- Sve na cure i krčmare.

Koji za to sve ne mare,

neka oru, prirod beru,

mazge, konje nek timare,

ako nisu vješti peru!

Bit će lasno da se gojiš;

al ma kako lan se tare,

zašto mučiš se i znojiš?

- Sve za cure i krčmare.

 

Hlače, prsluk, kopče s halja,

odore i dronjke stare,

prodaj brzo, dok što valja,

- Sve za cure i krčmare.

Vama, druzi u razvratu -

dragom tijelu, al zlom duši! -

nauk dajem ko brat bratu:

grk je žar što mrtve suši.

Zla mu zuba čuvajte se,

utecite još zarana;

i, zaboga, sjetite se,

umrijet ćete jednog dana.

*Prevod Božo Kukolja

Oceni 5