Duž celog tela
Cvetja1

Photo: Pinterest

Belezi

Ko u skutu da preneh goru -

Bolna sam čela !
Ja i ljubav poznam po bolu

Duž celog tela.

Ko od mene da neko čini
Za oluje tle.
Ja ljubav poznam po daljini -
Bliska za sve.

 

Ko da u meni rov su rili
do samog vrela.
Ja i ljubav poznam po žili
Duž celog tela.

 

Bolnoj. Kao kad vetrić puhne
Grivu na Huna:
Ja i ljubav poznam kad pukne
Najčvršća struna.

 

Glasa – kad rđa glasne žice
živa so bela.
Ja ljubav poznam po glasnici,
Ne ! – po ge-žici
Duž celog tela!

Oceni 5