Demoni njegovog sluha
Ludvig van Betoven

Photo: www.wien-vienna.com

Betoven

Vele da je ogluveo - a to nije tačno
demoni njegova sluha trudili su se neumorno
i nikad u ušnim školjkama nije spavalo mrtvo jezero

otitis media potom acuta
učiniše da su se u slušnom aparatu
održavali piskavi tonovi šištanja

tutnjanje zvižduk drozda drvena zvonjava šuma
crpeo je iz toga kako je umeo - visoke diskante violina
podstavljene potmulim crnilom basova

popis njegovih bolesti strasti padova 
jednako je bogat kao i spisak okončanih delà
tympano-labyrinthische Sklerose verovatno lues

na kraju je stiglo ono što je moralo doći - velika otupelost
neme ruke lupaju po crnim kutijama i strunama
naduveni obrazi anđela proglašavaju ćutanje

u detinjstvu tifus onda angina pectoris arterioskleroza
u Kavatini Kvarteta opus 130
čuje se plitko disanje stegnuto srce gušenje

zapušten svadljiv rošava lica
pio je prekomerno i jevtino - pivo kočijaški šnaps
sušicom oslabljena jetra otkazala je igru

nema šta da žali - poverioci su umrli 
umrle i dragane - kuvarice i grofice
kneževi zaštitnici - jecali su kandelabri

on kao da još hoda pozajmljuje novac trudi se
uspostavlja kontakte između neba i zemlje

ali mesec je mesec makar i bez sonate

*Iz knjige "Gospodin Kogito" (Svjetlost, Sarajevo, 1988), s poljskog preveo Petar Vujiči

Oceni 5