Weekend Videos
Acbra 43 S

Photo: Braca Stefanović/XXZ

Biti samo svoj

Biti svoj: Ne biti deo većine i ne uklapati se ne znači da nešto nije u redu, naprotiv, niti da pak treba ići protiv sopstvene prirode i po svaku cenu "biti drugačiji". Uostalom, video dovoljno govori.

Parada 1979: Sedamdesete su bile ključne za razvoj jednakosti u Velikoj Britaniji, a proces oslobađanja je univerzalan, pa samim tim dragocena lekcija za ceo svet.

Filmske slike i simboli: YouTube se sve više okreće prošlosti, pa je tako istorija filmske umetnosti postala jedna od najvažniji tema, srećom, dobro obrađenih.

Genije Andrei Tarkovsky: Neophodno je da se veliki umetnici stalno spominju, a kako bi se svet podsetio da postoji nešto više od gluposti i zla.

U nauci je spas: The School of Life svakim novim videom opravdava sopstveni naziv, te je tako tu za nas i u ovim izazovnim vremenima, kada su nam naučna dostignuća i napredak potrebniji nego ikad i kada ih, ironije li, sve više odbacujemo.

Afrička Pompeja: Rimljani su posle pada rimskog carstva živeli po celom svetu. Kolonijalni grad Timgad, koji se nalazi u Alžiru, na 300 kilometara od glavnog grada. Osnovao ga je car Trajan 100. godine nove ere, kao koloniju Marciana Ulpia Traiana Thamugadi.

Oceni 5