Ovisna san još samo o Pomorskoj večeri
Ccbb 02 S

Photo: motelbunni

Brale

Di je ono     
kad bi otiša
a ja bisno
stine
za tvojim brodom itala
Di je ono
kad bi se jubili
bez zavita
znajući valjda
iz ovakvih se jubavi
nikada
u brak ne upliva
 
Di je ono
kad si  onu jednu u lipoj vešti
pogleda
a ja poludila
pa si se smija
i onako me jubija
ka šta onu bezveznjakušu u vešti
niko nikad nije jubija
 
Di je brale ono
kad san rekla
aj ća
i da mi ne tribaš
a ti ka ti
stvarno otiša
a ja ka ja
cilu noć ballantine
pila
i  namjerno
duvan na šteriku palila
ko zna koliki je
nevini pomorac
zbog tebe platija
 
Di je ono misto
na mom vratu
šta si ga samo ti otkrija
di je
ono misto na svitu
di si bez mene
otplovija
i
bila bi te proklela
da nisan i ja
moru dušu prodala
i ovu pismu bi tvojim imenom
naslovila
da se nisi
oženija
i svojim bi je imenom
potpisala
da se nisan
udala...
 
Ma, nisan ti se ništa
prominila
samo više ne slušam
Ferryja
i zaboravila san
okus whiskeya (sad san ti ženstvena)
ovisna san još samo
o Pomorskoj večeri
iz splitskog studija
i više
ne znan ni ja
di je ono misto
na vratu
šta si ga samo
ti, brale,
bija otkrija...

Oceni 5