Ona se ukazuje lutalici
Vtrs 01 S

Photo: Srđan Stojiljković

Branko Miljković: Pohvala vatri

Ona nema nikoga
osim sunca i mene.

Ona se ukazuje lutalici
ukazuje se lukavom
ukazuje se zaljubljenom

Ništa nije izgubljeno u vatri
samo je sažeto

Na krajevima vatre
predmeti koji ne svetle
niti se nečim drugim odlikuju
traju u tuđem vremenu

Ptica koja sama čini jato
iz nje izleće

Uzmite šaku svežeg pepela
ili bilo čega što je prošlo
i videćete da je to još uvek vatra
ili da to može biti

Oceni 5