Beskrajna povorka
Brr 02 S

Photo: The Verge

Broj Pi

Broj Pi dostojan divljenja
tri koma jedan četiri jedan.
Svi njegovi dalji brojevi takođe su prosti,
pet devet dva nikad se ne završavaju.
šest pet četiri ne dopuštaju da budu obuhvaćeni pogledom,
osam devet izračunavanjem
sedam devet maštom,
čak ni dva tri osam šalom ili poređenjem
četiri šest sa bilo čim
dva šest četiri na svetu.
Najduža zemaljska zmija posle desetak metara se prekida.
Povorka brojeva, koji ulaze u broj Pi
ne zaustavlja se na ivici stranice,
kadra je da se vuče po stolu, kroz vazduh,
preko zida, lišća, ptičjeg gnezda, oblaka, pravo u nebo,
preko celokupne naduvenosti i bezdanosti neba.
O, kako je kratak gotovo mišji, rep komete!
O, kako je slabašan zrak zvezde, što se zakrivljuje u bilo kom prostoru!
A ovde dva tri petnaest trista devetnaest
moj broj telefona moj broj košulje
godina hiljadu devetsto sedamdeset treća šesti sprat
broj stanovnika šezdeset pet groša
obim bedara dva prsta šarada i šifra,
u kojoj, slavuju moj, leti i poj
i za očuvanje mira moli se,
zemlja i nebo proći će,
ali broj Pi, neće što se toga tiče, neće,
sa svojim još uvek pet
ne bilo kakvim osam,
ne poslednjim sedam,
prisiljavajući, ah, prisiljavajući tromu večnost
na trajanje.

Oceni 5