Kopaću u sebi sve sloj po sloj
Aapee 03 S

Photo: Paulina Lanzerotti

Ćamil Sijarić: Prekopao bih cijelog sebe

Da sam arheolog prekopao bih
Cijelog sebe.
Izbacio bih na bijel dan odlomke
Grčkih vaza.
Komade rimskih amfora i kopao
Sve dublje –
Tražeći tebe!

Ne pamtim kad je bilo ono naše
Vrijeme...
Star sam i sve sam u sebi zbrčko –
Ne znam je li ono naše vrijeme bilo
U vrijeme rimsko ili
Grčko.

Kopaću u sebi sve sloj po sloj –
I ako dođu do mene
Nakiti od bronze i bakra za ljude i
Žene,
Znaću da smo se nas dvoje voljeli
U doba Mikene.

Ako nađem srebro i zlato,
Koje se nekad nosilo oko vrata
I po prsima –
Znaću da je ono naše vrijeme kad smo se
Voljeli
Bilo u vrijeme
Starog Rima.

Ako u sebi nađem zlatne kopče,
Zrna iz đerdana,
Šareno staklo,
Znaću da se naše vrijeme iz starih
Vremena u novo pomaklo –
U vrijeme Dardana.

Znam da nađu oni koji kopaju:
Nađu u ruševinama, u pepelu
Sve što zemlja krije.
Kad ja tebe nađem,
Pročitaću ti na čelu
Da smo se voljeli tad i tad –
Ili prije.

Oceni 5