Za hiljadu godina
Čehov

Photo: www.deviantart.com

Čehov: Čovek je ono u šta veruje

Čovek je ono u šta veruje

*

Kratkoća je sestra talenta.

*

Kad nema pravog života, čovek živi od fatamorgane.

*

Kad sunce sija i na groblju je veselo.

*

Ni ljubav, ni prijateljstvo, ni poštovanje ne mogu toliko da zbliže ljude koliko zajednička mržnja.

*

I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti” - i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće hteti da umre.

Oceni 5