Za život, život sam dao
Zatvor

Photo: http://pmexpressng.com

Ćelija

Ćelija smradna, ćelija gadna.
Majko, majčice draga,
Tvoja draganja, nežnog majkanja
Željan sam. Izdaje snaga.

O, majko, muke. Ako me ruke 
Tvoje mrtvoga prime
Hoće li suze pasti na uze,
Hoćeš li reći: Sine?

- Sine, kuni me. Skote živote, 
Uze mi sve moje drago.
Možda je krao, možda je klao,
Ipak, moje je blago.

Ne, nisam krao, ja nisam klao, 
Za slobodu ja sam bio,
Za slobodu veću, za ljudsku sreću
Za život o kom sam snio.

Za život mio o kom sam snio 
U borbi ja sam pao,
Za bolji život crni se ćivot,
Za život, život sam dao.

Oceni 5