Kao da sam poslan upiti što više boja
Happa 03 S

Photo: Pinterest

Česlav Miloš: Bilo gdje

Bilo gdje bio, na bilo kojem mjestu
na zemlji, pred ljudima se pretvaram
da nisam odavde.
Kao da sam poslan upiti što više
boja, okusa, zvukova, mirisa, iskusiti
sve što je u svezi s čovjekom, pretvoriti doznano u čarobni popis i odnijeti tamo otkud sam došao.

Oceni 5