Kog minuta smo krenuli pogrešnim putem?
Windw 05 S

Photo: Milan Živanović/XXZ

Charles Bukowski: Kretanje ka tami

ako ne nalazimo hrabrosti da idemo dalje,
šta ćemo učiniti?
šta bi trebalo da učinimo?
ako ne nalazimo hrabrosti da idemo dalje,
pitam se
kog dana
kog minuta
smo krenuli
pogrešnim putem?

ili je to bilo gomilanje svih
godina?

imam neke odgovore.

umreti, da.
poludeti, možda.
ili možda
prokockati sve?

ako ne nalazimo hrabrosti da idemo dalje,
šta bi trebalo da učinimo?
šta su ostali
učinili?

nastavili su da
žive svoje živote
loše.
i mi ćemo isto,
verovatno.

predugo življenje
traži više od
vremena.

Oceni 5