Njegova glava i njegovi rogovi
Aapee 04 S

Photo: Paulina Lanzerotti

Charles Bukowski: Odvažni bik

nisam znao
da Meksikanci
to rade:
bik je
bio odvažan
i sad su
ga vukli
mrtva
po areni
za
rep,
odvažna mrtva
bika,
ali ne bilo kojeg bika,
ovo je bio poseban
bik,
i meni
posebna
lekcija…
i premda je Brahms
ukrao svoju Prvu iz Beethovenove
Devete,
i premda je
bik
bio mrtav
njegova glava i njegovi rogovi i
njegova utroba mrtvi,
on je bio bolji od
Brahmsa,
dobar kao
Beethoven
i
dok smo izlazili
njegovo je dahtanje i
značenje
ustrajno plazilo uz moje ruke
i premda su me ljudi naguravali i
gazili po mojim nogama
bik je gorio u meni
moja Isusova
voštanica,
odvučen za rep
besposlen
budući da je sve učinio,
i kroz dugačke tunele i prijeteće poglede,
laktove i noge i oči, ja sam molio za Kaliforniju,
i mrtva bika
u čovjeku
i u meni,
i stisnuo šake
duboko u
džepovima, uhvatio mrak,
i nastavio hod.

Oceni 5