Najlepši trbuh sveta
Crluk 04 S

Photo: Pinterest

Crni luk

Drugo je crni luk.

On nema utrobu.

Skroz je crni luk,

do stepena lukastosti.

Lukast je prema spolja,

lukast do korena,

luk bi mogao ući u sebe

bez užasavanja.

 

U nama su stranost i divljina

jedva kožom pokrivene,

u nama je pakao unutrašnji,

anatomija preka,

a u luku je luk,

ne vezana creva.

On je mnogo puta nag,

do srži itomeslično.

 

Crni luk je neantinomično biće,

crni luk je uspela tvorevina.

U jednom je jednostavno drugi,

manji je sadržan u većem,

a u sledećem je sledeći,

ili treći i četvrti.

Centrifugalna fuga.

Odjek uklopljen u hor.

 

Crni luk, to razumem:

najlepši trbuh sveta.

Sam se oreolima

vlastite slave radi obavija.

U nama – salo, nervi, vene,

sluz i sekret.

Plus uskraćen nam je

idiotizam savršenstva.

*Prevela s poljskog Biserka Rajčić

Oceni 5