Ništa samo zinem
Jezerr1

Photo: Elina Brotherus

Da li si umoran?

Ide moja majka
Nosi me na rukama dahće uporna
Ali sam starac puno stariji i od nje
Drhtav suh otvorenih usta

Bezub bez glasa vidim
Mater me ne prepoznaje

Niti joj mogu reći
Ništa samo zinem
Brezov vrat crveni se u sjekiri

Pored tanjura s jagodama
Pronosi me

Ispred solitera
Pjevaju da zna zora da zna zora

Nema nikoga da mojoj majci kaže
Da me spusti
Da odmori

Da ja i tako nemam kud

Oceni 5