Bojim se, zlo ćete svršiti
Plam1

Photo: Désirée Dolron

Daljnje instrukcije

Dajte, moje pjesme, izrazimo naše niže strasti,

izrazimo našu zavist ljudima sigurna posla,

bez brige za budućnost.

Vrlo ste besposlene, moje pjesme.

Bojim se, zlo ćete svršiti.

Zastajkujete po ulicama,

Tumarate po uglovima i stajalištima autobusa,

Ne radite skoro posve ništa.

Vi čak ne izražavate naše unutarnje plemenitosti;

Vi ćete vrlo zlo svršiti.

A ja?

Ja sam otišao poluslomljen,

Ja sam vam toliko toga pričao da vas skoro vidim oko sebe.

Drske male životinje, bestidne, bez odjeće!

Ali vi, najnovije pjesme od sviju,

Vi niste dovoljno stare da učinite mnogo zla,

Nabavit ću vam zeleni kaput iz Kine

Sa zmajevima izvezenim na njemu,

Nabavit ću vam skrletne svilene hlače

Sa statue djeteta Krista u Santa Maria Novella,

Da ne kažu da oskudjevamo ukusom

Ili da nema kasta u ovoj porodici.

Oceni 5