Zabi glavu u dlanove
Koude 06 S

Photo: Josef Koudelka

Devojka je videla anđele

Dok je još bila kod nas, devojka je videla anđele.
Ali to nisu bili anđeli!
Ko još vidi anđele!
O, voštana lutko!
Pop klima glavom,
Mali crni pas laje li laje,
Žena u žalosti viče
Dok jedan ozbiljan gospodin dlanom skriva lice
Kad vide voštanu lutku,
Zabi glavu u dlanove
Kad vide voštanu lutku.
Belo, belo, belo.
Ne verujem u anđele
Ni ti?
Ni ti?
Dok je još bila kod nas, devojka je govorila sa anđelima.

Oceni 5