Naš strah
Aacata1

Photo: forevernoon

Dimnjak je pravedan

Dimnjak

Na kući raste druga kuća samo bez krova –

dimnjak. Kroz njega izlaze kuhinjski mirisi i moji

uzdasi. Dimnjak je pravedan, ne razdvaja to. Jedna

velika perjanica. Crna, veoma crna.

Naš strah

Naš strah
ne nosi noćnu košulju
nema oči sovlje
ne diže kapke
ne gasi sveću

nema ni lice mrtvaca

naš strah
to je nađena u džepu
ceduljica
“opomenuti Vujćika
stan u Dugoj ulici provaljen“

naš strah
ne proleće na krilima bure
ne seda na crkveni toranj
prizeman je

ima oblik
žurno svezane bošče
s toplom odećom
suhom hranom
i oružjem

naš trah
nema lice mrtvaca
mrtvaci su prema nama blagi

nosimo ih na plećima
spavamo pod jednim ćebetom
zatvaramo oči
popravljamo usta
biramo suho mesto
i zakopavamo

ni previše duboko
ni previše plitko

Oceni 5