Automobili plutaju
Pokris 25 S

Photo: Marija Đoković/XXZ

Điovana Marmo: Pod kišom

Kaput putuje u senci,
šaka napušta ruku
zlokobnu. Lagano

u jedan nenaseljen prostor.

Osim kristala
i panjevi se puše
mirišu na meso.

Kiša pripoveda
jedan događaj. Glava pada
na ramen-krila sna.

Automobili plutaju,
ne zna se kuda.

Jedna cipela tone.

Voda teče
u praznoj ravnici.

Oceni 5