Gej ljubavna pisma kroz vekove (3)
Bedscape 01 S

Photo: Bedscape - 2:45 AM. 2010-12. Stan Magnan

Dođi dok si mlad

Pavlin piše Auzoniju (oko 385):

Ti i ja: zajedno za sva vremena što su nam data

I smrtnom čoveku u nama,

Dok god sam zarobljen u ovom raspadljivom telu,

Koliko god zemlje bilo između nas,

Nikada nećeš biti daleko od mene i očiju mojih,

Čuvaću te, upletenog u meso i tetive,

Gledaću te u mom srcu i prigrliću te samo duhom,

Bićeš uvek sa mnom,

A kada oslobođen iz ovog zatvora od kostiju

Poletim sa zemlje

Tamo gde me otac spusti

I tu ćeš biti sa mnom

Jer kraj koji me reši tela

Ostaviće mi ljubav prema tebi

Jer um koji se oslobodi udova

Nastavlja da raste u blaženstvu raja

I čuva sećanja i naklonosti

I uspomene na život sam

I baš kad prevaziđe smrt, povratiće i sećanja svoja.

A ti ostani zauvek živ, zauvek prisutan

Plemeniti moj gospodaru.

Auzonije piše Pavlinu (oko 390):

Dođi brzo, naša slavo, moja najveća brigo,

Prizvan zavetima, božjim ukazanjima i molitvama,

Požuri dok si još mlad, a ja ne postanem previše star

Da ti udovoljim.

Hoće li ova poruka ikada doći do mojih ušiju?

„Vidi, tvoj Pavlin je ovde: napustio je snežne

Gradove Španije, već je stigao na polja Tarbele,

Približava se kući tvojoj; sad već ulazi

Onda silazi do reke

Gledaš ga, a pramac mu je okrenut uzvodno.

I dok prolazi kroz zakrčene kapije

Probija se kroz narod, dođi da ga sretneš

Ili će on ostaviti svoja vrata i doći da pokuca na tvoja.“

Da li verujemo u ovo ili oni koji vole

Samo izmišljaju snove za sebe?

Izvor: Trans. Thomas Stehling, Medieval Latin Poems of Male Love and Friendship (New York and London: Garland Publishing, Inc., 1984).

Preveo Milan Živanović

Oceni 5