Alhemija vremena
Cetiri 01 S

Photo: Pinterest

Dogodilo se u četiri ujutru

Četriri ujutru (Vislava Šimborska)

Čas između noći i dana.

Čas s boka na bok.

Čas za tridesetogodišnjake.

 

Željeni čas uz pevanje petlova.

Čas kada nas se zemlja odriče.

Čas kada duva s ugaslih zvezda.

Čas a-zar-posle-nas-ništa-neće-ostati.

 

Čas prazan.

Gluh, tašt.

Dno svih drugih časova.

 

Nikom nije dobro u četiri ujutru.

Ako je mravima dobro u četiri ujutru

– čestitajmo mravima. I neka dođe peti čas,

ukoliko treba dalje živeti.

 

Jedna pesma je tako poslužila da američki pesnik Rives postane opsednut vremenom, tačnije trenutkom koji se dešava pred svaku zoru: u četiri ujutru. Iz toga je nastao "Muzej četiri ujutru".

Oceni 5