Veliki-mali svet u kojem se Payne nije snašao

Downsizing, neuspela filmska satira

Downsizing4
Kao i u našem svetu, i u smanjenom će profitirati muljatori, dok će prljave poslove obavljati sirotinja i ilegalni migranti nastanjeni dovoljno daleko da ne bi narušavali sliku idile. Problem je, međutim, to što je film pun potrošenih klišea u smislu mehanike, a istovremeno meandrira kada je reč o temama, dok su mu likovi plošni, karikaturalni ili odveć dosadni da bi držali pažnju i da bi satira uspela

Natrag na tekst

Ostavite komentar:

Morate biti prijavljeni kako biste ostavili komentar